Aanpassing van het gebruik van prothioconazool na herziening van de MRLs

12/08/2016

Vanaf 16 augustus 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof prothioconazool. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2016/71 van 27 januari 2016.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van het middel CELLO (9747P/B) aan te passen. De veiligheidstermijn voor de volgende teelten wordt van de toelating verwijderd:

  • Rogge
  • Tarwe
  • Haver
  • Triticale
  • Spelt

Andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina