Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs

09/01/2020

Op Europees niveau werd besloten om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof prochloraz te wijzigen.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende gewasbeschermingsmiddelen aan te passen:

 • AMPERA (10312P/B)
 • BUMPER P (9013P/B)
 • KANTIK (10740P/B)
 • MIRAGE 450 ECNA (8644P/B)
 • PROPIRAZ EC (1101P/P)
 • SPORTAK EW (8510P/B)

Voor het middel AMPERA (10312P/B) wordt voor twee toepassingen een interval van 14 dagen toegevoegd in

 • Winter- en zomertarwe (open lucht)
 • Winter- en zomerrogge (open lucht)
 • Winter- en zomertriticale (open lucht)

De bladtoepassingen in ‘winter- en/of zomergerst (open lucht)’ worden ingetrokken voor

 • AMPERA (10312P/B)
 • BUMPER P (9013P/B)
 • KANTIK (10740P/B)
 • MIRAGE 450 ECNA (8644P/B)
 • PROPIRAZ EC (1101P/P)
 • SPORTAK EW (8510P/B)

De bladtoepassingen in ‘winterhaver (open lucht)’ worden ingetrokken voor

 • MIRAGE 450 ECNA (8644P/B)
 • SPORTAK EW (8510P/B)

De bladtoepassingen in ‘suiker- en voederbieten (open lucht)’ worden ingetrokken voor

 • BUMPER P (9013P/B)
 • PROPIRAZ EC (1101P/P)

Andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina