Aanpassing van het gebruik van napropamide na herziening van de residulimieten

22/06/2020

De Europese maximale residulimieten voor de werkzame stof napropamide werden gewijzigd. Om overschrijdingen van de nieuwe residulimieten te vermijden werd op advies van het Erkenningscomité het gebruik van DEVRINOL (7716P/B) in aardbeien aangepast.

Voor het gebruik in productievelden van aardbeien moet voortaan een interval van 7 dagen tussen de toepassingen worden aangehouden.

In latere teelten en doordragers is enkel het behandelen van de plukpaden nog toegestaan.   

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina