Aanpassing van het gebruik van fluxapyroxad na herziening van de MRLs

30/03/2021

De maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fluxapyroxad werden verlaagd. Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs in volggewassen te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende gewasbeschermingsmiddelen aan te passen:

  • IMTREX  (10120P/B), IMTREX  EC  (10620P/B) en PRIAXOR EC (9687P/B) mogen pas toegepast worden in tarwe, gerst, haver en rogge vanaf het stadium: ‘begin strekking: pseudostengel en stoelen opgericht, begin verlenging eerste internodium, top bloeiwijze minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak’. 
  • In prei en lente-uien wordt het gebruik van DAGONIS (10883P/B) beperkt van 2 toepassingen naar maximaal 1 toepassing. In slasoorten, spinazie en andere bladgroenten, wortel en knolgewassen behalve suikerbieten en kruiden mag dit product pas toegepast worden vanaf het stadium: ‘negen of meer echte bladeren, bladparen of kransen ontvouwen’.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina