Aanpassing van het gebruik van fenpyrazamine na herziening van de MRLs

17/12/2018

Op Europees niveau werd besloten om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fenpyrazamine te wijzigen. 

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten sommige toepassingen te wijzigen voor PROLECTUS (10303P/B - 50% fenpyrazamine):

De toegelaten dosis voor verticale teelten in tomaten, aubergine, komkommer, augurk en courgette (onder bescherming) is nu 0,48 kg/ha haag in plaats van 0,8 kg/ha haag.

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina