Aanpassing van het gebruik van fenmedifam na herziening van de MRLs

24/05/2016

Vanaf 9 juni 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fenmedifam. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2015/2075 van 18 november 2015.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende producten aan te passen:

 • KONTAKT 320 SC (8076P/B)
 • FENDIFAM 320 (9641P/B)
 • MEDIFAM SE (9410P/B)
 • KEMIFAM SE (8741P/B)
 • BETOSIP 160 (9412P/B)
 • DIANAL 160 (9411P/B)
 • ASTRIX EC (8140P/B)
 • ISOFAM (10276P/B)
 • DUKKA (10275P/B)
 • CORZAL (8934P/B)
 • BETASANA SC (9936P/B)
 • BEETUP 160 SC (10008P/B)

De volgende gebruiken worden ingetrokken voor de bovenvermelde producten:

 • Aardbeien (onder bescherming)
 • Spinazie (onder bescherming)
 • Warmoes (snijbiet) (onder bescherming).

Bovendien wordt voor de bovenvermelde producten, behalve voor KONTAKT 320 SC (8076P/B) en FENDIFAM 320 (9641P/B), de dosis en het aantal toepassingen in 'spinazie (open lucht) en warmoes (open lucht)' aangepast naar: 3 L/ha gefractioneerd (maximale dosis per toepassing = 2 L/ha).

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina