Aanpassing van het gebruik van diquat na herziening van de MRLs

13/12/2016

Op 14 januari 2017 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof diquat. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2016/1002 van 17 juni 2016.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende producten aan te passen:

 • BARCLAY D-QUAT (9911P/B)
 • KALAHARI (9912P/B)
 • DIQUANET (9584P/B)
 • FALCON (9642P/B)
 • DIQUANET SL (9811P/B)
 • BROGUE (9940P/B)
 • QUICKFIRE (9943P/B)
 • QUAD-GLOB 200 SL (9578P/B)
 • ENKOR PLUS (9633P/B)
 • LIFE SCIENTIFIC DIQUAT (10067P/B)
 • DIQUA (9870P/B)
 • REGLONE (4781P/B)
 • RESOLVA 24H (9708G/B)
 • RESOLVA 24H SPRAY (9709G/B)
 • RESOLVA 24 H KLAAR VOOR GEBRUIK - PRET A L'EMPLOI (10329G/B)
 • MISSION 200 SL (9585P/B)

Voor producten voor professioneel en niet-professioneel gebruik werd de verduidelijking ‘tussen de rijen zonder de teelt te raken’ toegevoegd aan het gebruik 'Alle teelten' met 1 tot 2 toepassingen aan 3 tot 5 L/ha.

Voor producten voor professioneel gebruik werd het gebruik ‘voor-opkomst (BBCH00-08)’ toegevoegd bij volgende teelten:

 • aardbeien (open lucht): 1 x 3 - 4 L/ha
 • aardappelen (open lucht): 1 x 3 - 5 L/ha
 • drooggeoogste stamslabonen (zonder peul) (open lucht): 1 x 3 L/ha
 • drooggeoogste erwten (zonder peul) (open lucht): 1 x 3 L/ha
 • asperge (open lucht): 1 x 2 L/ha

Voor de teelten hop, koolzaad en vlas werd een nieuwe veiligheidstermijn vastgesteld:

 • koolzaad en vlas: 7 dagen
 • hop: 14 dagen

Bovendien werd voor de producten REGLONE en DIQUANET SL het gebruik in boomgaard gesplitst in:

 • appelboom
 • perenboom
 • kriekenboom
 • pruimenboom

De gebruiksdosissen werden behouden.

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina