Aanpassing van het gebruik van diquat na herziening van de MRLs

12/09/2016

De maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof diquat wijzigen als gevolg van de toepassing van Verordening 2016/1002 van 17 juni 2016. Dit heeft gevolgen voor de gewasbeschermingsmiddelen op basis van diquat.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten de toelatingen voor de gebruiken maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) en winter-/zomergerst (open lucht) van de volgende producten onmiddellijk in te trekken:

 • DIQUANET SL (9811P/B)
 • REGLONE (4781P/B).

Het gebruik winter-/zomergerst (open lucht) is ook ingetrokken voor de volgende producten:

 • BARCLAY D-QUAT (9911P/B)
 • BROGUE (9940P/B)
 • DIQUA (9870P/B)
 • DIQUANET (9584P/B)
 • ENKOR PLUS (9633P/B)
 • FALCON (9642P/B)
 • KALAHARI (9912P/B)
 • LIFE SCIENTIFIC DIQUAT (10067P/B)
 • MISSION 200 SL (9585P/B)
 • QUAD-GLOB 200 SL (9578P/B)
 • QUICKFIRE (9943P/B).

De onmiddellijke intrekking is noodzakelijk omdat de nieuwe MRLs voor maïs en gerst onmiddellijk van kracht worden; dit geldt ook voor de levensmiddelen die geproduceerd werden voor de inwerkingtreding van de nieuwe MRLs.

Aan de andere toegelaten gebruiken voor deze gewasbeschermingsmiddelen op basis van diquat verandert er voorlopig niets.

Teneinde de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden, wordt er aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina