Aanpassing van het gebruik van cycloxydim na herziening van de MRLs

18/04/2023

Op Europees niveau werd besloten om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof cycloxydim te verlagen.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden, werd het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel FOCUS PLUS (8905P/B – 100 g/l cycloxydim) aangepast. Het gebruik van dit gewasbeschermingsmiddel is niet langer toegestaan in stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) onder bescherming.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van het op de markt aanwezige product nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina