Aanpassing van het gebruik van acequinocyl na herziening van de MRLs

06/09/2022

De herziening van de maximale residulimieten (MRLs) van acequinocyl op Europees niveau leidt tot de wijziging van het gebruik van KANEMITE (10421P/B), KANEMITE (1274P/P) en KANEMITE (26893P/P) (164 g/l acequinocyl).

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten de gebruikswijze van deze gewasbeschermingsmiddelen aan te passen:

In de teelten “tomaten” en “aubergine/eierplant en pepino” wordt de dosis verlaagd tot 0,44 l/ha haag, en moet er vanaf nu een interval van minimaal 3 dagen gerespecteerd worden voor de oogst.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Deel deze pagina