Aanpassing van de uitlooptermijnen van de toelatingen op basis van chloridazon, quinoclamine, imazaquin, thiamethoxam en fenpropimorph

20/10/2020

Door het uitblijven van een verlaging van de maximale residulimieten is het onwaarschijnlijk dat er voor de volgende oogst overschrijdingen van deze residulimieten zouden optreden indien producten op basis van de voornoemde stoffen nog een seizoen langer gebruikt worden.

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloridazon, quinoclamine, imazaquin, thiamethoxam en fenpropimorph blijven daarom langer geldig.

Producten op basis van chloridazon, quinoclamine en imazaquin mogen gebruikt worden tot 30/06/2021.

De betrokken producten zijn:

Chloridazon

 • BETTER SC (9050P/B, 430 g/l chloridazon)
 • BIETAZOL 520 (8712P/B, 520 g/l chloridazon)
 • BOOSTER 520 (9137P/B, 520 g/l chloridazon)
 • CHLORDEX SC (6931P/B, 430 g/l chloridazon)
 • FIESTA NEW (9304P/B, 360 g/l chloridazon en 60 g/l quinmerac)
 • PYRAMIN SC 520 (8884P/B, 520 g/l chloridazon)
 • PYROQUIN TDI SC (10528P/B, 360 g/l chloridazon en 60 g/l quinmerac)

Om overschrijding van de toekomstige maximale residulimieten in de volggewassen te vermijden, moeten deze volggewassen wel beperkt worden:  voor zaai in de herfst van 2021 komen alleen wintergranen in aanmerking, en voor zaai in de lente van 2022 alleen granen, bieten of aardappelen.

Quinoclamine

 • MOGETON (9710P/B – 25% quinoclamine)
 • MOGETON ANTIMOUSSE/MOS  (9711G/B – 4% quinoclamine)
 • MOGETON ANTIMOUSSE/MOS WG (9866G/B – 4% quinoclamine)
 • MOGETON TOP (10439P/B – 50% quinoclamine)

Imazaquin

 • METEOR 369 SL (8559P/B, 368 g/l chlormequat en 0,8 g/l imazaquin)
 • MONDIUM (9718P/B, 368 g/l chlormequat en 0,8 g/l imazaquin)

Het product CORBEL (7313P/B, 750g/l fenpropimorph) mag door derden verkocht worden tot 31/03/2021 en mag  gebruikt worden tot 31/10/2021.

Producten op basis van thiamethoxam mogen nog gebruikt worden tot 31/05/2021 voor zaadbehandeling. Het enige product op basis van thiamethoxam dat nog toegelaten is in België, is CRUISER (9335P/B, 70% thiamethoxam).

Deel deze pagina