Aanpassing van de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van diflufenican

06/05/2021

Op 9 oktober 2020 werd een plan ingediend door de Diflufenican Taskforce om de emissies van diflufenican naar de Belgische oppervlaktewateren te verminderen, en dit in het kader van het betreffende charter met de industrie. Het plan omvatte een aantal maatregelen waarvan de volgende werden doorgevoerd aan de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten:

Landbouwkundige toepassingen

 1. Toevoeging van een risicozin om het gebruik op alle erosiegevoelige percelen te verbieden.
 2. Beperking van het gebruik tot:
  • Maximaal 1 toepassing met diflufenican in totaal per gewas, voor eenjarige gewassen;
  • Maximaal 1 toepassing met diflufenican in totaal per 12 maanden, voor meerjarige gewassen.

Niet-landbouwkundige toepassingen

 1. Volledig verbod van het gebruik op spoorwegen.
 2. Beperking van het gebruik tot:
  • Maximaal 1 toepassing met diflufenican in totaal per 12 maanden;
  • Uitsluitend tussen maart en juni.

Deze maatregelen zijn gelijktijdig in alle bestaande toelatingsakten opgenomen en zullen ook voor nieuwe toelatingen gelden.

De maatregelen zijn van toepassing met ingang van het seizoen 2021. De uiterste datum voor het gebruik op spoorwegen is 23/10/2021. Houders van toelatingen voor producten op basis van diflufenican verplichten zich ertoe deze informatie aan hun klanten mee te delen. Degenen die nog producten op basis van diflufenican in hun bezit hebben die vóór de inwerkingtreding van deze maatregelen werden gekocht, wordt verzocht deze nu reeds na te leven.

Deze bepalingen zijn van toepassing voor de volgende producten:

 • ARNOLD - 10877P/B
 • ARNOLD - 1351P/P
 • ATTA-DIFLUCAN - 1354P/P
 • ATUT TURBO - 10910P/B
 • CARPATUS - 11084P/B
 • DIEGO - 1348P/P
 • DIFLANIL 500 SC - 9408P/B
 • DIFLI - 10934P/B
 • FLUDIGOLD 600 SC - 1267P/P
 • GIDDO - 10806P/B
 • GRANIPROP 600 SC - 1269P/P
 • HEROLD SC - 9533P/B
 • INTER DIFLUFENICAN 500 SC - 967P/P
 • JURA - 10633P/B
 • KALENKOA - 10247P/B
 • LIBERATOR - 9681P/B
 • LOUKOUM 600 SC - 1283P/P)
 • MATENO DUO - 11094P/B
 • MERKUR SC - 11012P/B
 • MERTIL - 10833P/B en 1350P/P
 • NACETO - 10603P/B
 • OSSETIA - 10622P/B
 • OTHELLO - 9873P/B
 • PILOTI - 10180P/B
 • PREMAZOR - 9683P/B
 • PREMAZOR TURBO - 10759P/B
 • RELIANCE - 10719P/B
 • SARACEN DELTA - 10386P/B
 • SATURNE 500 SC - 1196P/P
 • SEIBOLD - 11030P/B
 • SEMPRA - 10088P/B
 • TAVAS - 10757P/B
 • THEÏA - 10819P/B
 • TOUCAN - 9653P/B
 • TRINITY - 10572P/B
 • TUSK - 10992P/B
 • VALDOR EXPERT - 10090P/B
 • VALDOR FLEX - 9838P/B
 • ZAPPER - 9170P/B

De huidige gebruiksvoorwaarden voor elk van deze producten vindt u via toelatingen raadplegen.

Deel deze pagina