Productgroepen

De volgende groepen van producten kunnen gebruikt worden om de gewassen te voeden en om de kwaliteit van de bodem te verbeteren:

Hieronder volgt een korte beschrijving van elke groep.

Meststoffen

Meststoffen leveren voedingsstoffen aan planten. Het kan gaan om:

 • primaire voedingselementen: stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K)
 • secundaire voedingselementen: calcium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) en zwavel (S)
 • sporenelementen of micronutriënten: boor (B), kobalt (Co), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo) en zink (Zn). Deze voedingselementen zijn onmisbaar voor het leven van planten, ookal zijn ze slechts in heel kleine hoeveelheden aanwezig in het plantenweefsel.

Kalkmeststoffen zijn een specifieke categorie. Ze zijn niet zozeer bedoeld om nutriënten toe te dienen, maar vooral om de pH van de bodem te verhogen en verzuring van de bodem tegen te gaan.

Bodemverbeterende middelen

Bodemverbeterende middelen worden toegevoegd aan bodems om de fysische, chemische en/of biologische eigenschappen van de bodem te verbeteren.

Er zijn 2 grote groepen van bodemverbeterende middelen:

 1. Organische bodemverbeterende middelen: ze zorgen voor de aanvoer van organisch materiaal dat in de bodem door micro-organismen wordt omgezet tot humus. Ze kunnen ook een effect hebben op het waterabsorberend vermogen van de bodem en op de beschikbaarheid van nutriënten.
  Voorbeelden zijn veen, compost en gedroogde mest.
 2. Fysische bodemverbeterende middelen: ze worden gebruikt om meer structuur te brengen in de bodem, om de waterdoordringbaarheid van de bodem te bevorderen en/of om het waterabsorberend vermogen en de verluchting van de bodem te verbeteren.
  Voorbeelden zijn geëxpandeerd perliet en wetting agents (oppervlaktespanningverlagende middelen).

Teeltsubstraten

Teeltsubstraten worden gebruikt als kiembed voor zaden en voor het telen van planten.

Er zijn 2 groepen van teeltsubstraten:

 1. Organische teeltsubstraten: ze bestaan uit een organisch substraat van plantaardige of dierlijke oorsprong, al dan niet verrijkt met meststoffen of aangevuld met fysische bodemverbeterende middelen of anorganische teeltsubstraten.
  Potgrond is het bekendste voorbeeld.
 2. Anorganische teeltsubstraten: ze bevatten geen organische stof en worden toegevoegd aan organische teeltsubstraten of gebruikt als substraat voor het kweken van planten op hydrocultuur.
  Voorbeelden zijn geëxpandeerde klei, perliet, vermiculiet, lava en steenwol.

Zuiveringsslib

Zuiveringsslib is slib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk, stedelijk en/of industrieel afvalwater. Zuiveringsslib kan op landbouwgrond worden toegepast mits er voldaan is aan strikte voorwaarden, opgelegd door de gewestelijke en federale overheden om de bescherming van het leefmilieu en de veiligheid van de voedselketen te garanderen. Zuiveringsslib wordt toegediend hetzij omwille van de aanwezige nutriënten en/of organische stof, hetzij om de pH van de bodem te verhogen (bekalking).

Aanverwante producten

Dit zijn producten die niet in één van de hoger genoemde categorieën thuishoren. Ze hebben wel een specifieke werking ter bevordering van de plantaardige productie.

Voorbeelden