Online aanvraag ontheffing/toelating voor meststoffen

Om een ontheffing of toelating te verkrijgen kan een online aanvraag ingediend worden, vergezeld van een dossier met zoveel mogelijk informatie over het product. De aan te leveren informatie vindt u terug op de pagina 'Aanvraagprocedure tot ontheffing' en op de pagina 'Zuiveringsslib'.

Opgelet: om een volledige aanvraag te kunnen indienen gelieve de webbrowser Firefox te gebruiken.

Er is een handleiding beschikbaar over de werking van de applicatie (zie pdf document hieronder). Hieronder vindt een aantal opmerkingen en formulieren (onderaan te downloaden) die nodig zijn bij het starten met de applicatie:

  • Om veiligheidsredenen moet elke gebruiker zich registreren voor het eerste gebruik van de applicatie. Het is mogelijk een nieuwe account te creëren via het toegangsscherm van de applicatie.
  • De eerste gebruiker van een onderneming moet vervolgens een toegangsaanvraag indienen per mail bij de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen aan de hand van het formulier 'aanmaken van een lokale beheerder'. Hij zal aangeduid worden als lokale beheerder binnen zijn bedrijf. Hij zal toegang tot de applicatie geven aan collega’s van zijn bedrijf. Het formulier 'wijziging van een lokale beheerder' moet per mail in voorkomende geval.
  • Eenmaal de toegangsrechten verleend zijn kan elke gebruiker ontheffingen/toelatingen aanvragen en reeds afgeleverde ontheffingen/toelatingen beheren.
  • Een bedrijf kan een consultant aanduiden voor het indienen van de aanvragen voor zijn producten. De delegatie gebeurt ofwel via de applicatie ofwel door het versturen per mail van het formulier 'Delegatie naar een consultant' naar onze dienst.