Toelatingen zoeken

Er zijn heel wat wijzigingen aangebracht aan de zoekfunctie om het zoeken te vergemakkelijken. Hieronder vindt u meer informatie over de wijzigingen, de nieuwe functionaliteiten en een aantal beperkingen.

Filters

U kan uw resultaten verfijnen vóór of na een zoekopdracht. De beschikbare filters zijn op dit moment:

 • Gebruikerscategorie: professioneel of niet-professioneel gebruik
 • Status: standaard gebeurt het zoeken enkel naar toegelaten middelen. Hierbij kan nog een onderscheid gemaakt worden naar toegelaten producten in uitverkoop of in opgebruik. Ze worden ook duidelijk gemarkeerd in de zoekresultaten. U kan ook zoeken op sinds 2019 ingetrokken producten.
 • Producteigenschap: een aantal specifieke eigenschappen om de resultaten te beperken, bv. 'toegelaten in de biologische landbouw' of 'laag-risico product (volgens artikel 47)'. 
 • Toelatingstype:
  • Standaardtoelating
  • Vergunning voor parallelhandel
  • Basisstof
  • Toevoegingsstof
 • Aard: filter op herbiciden, insecticiden, ... U kan hier meerdere tegelijkertijd aangeven.
 • Formuleringstype: filter op type formulering, bv. SC of suspensieconcentraat

Lijsten

Er zijn een aantal lijsten beschikbaar onderaan de zoekfunctie. Deze worden dagelijks vernieuwd.

 • alle gewassen die in onze databank voorzien zijn (dit wil niet noodzakelijk zeggen dat er middelen toegelaten zijn voor gebruik in elk gewas)
 • alle vijanden die in onze databank voorzien zijn (dit wil niet noodzakelijk zeggen dat er middelen toegelaten zijn tegen elk van deze vijanden)
 • alle toelatingshouders

Ter vervanging van het .txt-document dat we in de vorige zoekfunctie hebben aangeboden met informatie over de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is het nu mogelijk om zelf een lijst van alle toegelaten middelen te genereren via de zoekfunctie en die te exporteren als excelfile. Dit kan door toelatingen te zoeken zonder een zoekterm in te geven. U krijgt dan een volledige lijst met alle toegelaten middelen. Uiteraard kan dezelfde werkwijze gebruikt worden om andere lijsten te bekomen, met een andere instelling van de filters.

Gewassen en vijanden

Gewassen zijn in onze databank hiërarchisch gerangschikt (zie de sectie Lijsten hierboven om een volledige lijst te bekijken). Met de nieuwe zoekfunctie is het nu mogelijk om te zoeken naar producten geschikt voor een teelt rekening houdend met de hiërarchie. Bijvoorbeeld, als u zoekt op een specifieke sierplant, dan vindt u nu ook producten terug die op de volledige groep sierplanten kan toegepast worden.

U kan zoeken op gewassen en vijanden of op één of meerdere combinaties van een gewas en een vijand. Let wel op om eerst het gewas en daarna de vijand te selecteren.

Basisstoffen

De basisstoffen waren vroeger opgenomen in een aparte lijst, nu kan men ze terugvinden via de zoekfunctie door te zoeken op naam of op werkzame stof.

Zoekresultaten

In tabel met zoekresultaten kan men extra kolommen zichtbaar maken (knop 'Toon kolommen') om meer informatie te verkrijgen over de gevonden toelatingen en om ze te kunnen vergelijken. In deze koloomen kan u bv. relevante datums, zodat u kan sorteren over nieuwe of recent gewijzigde toelatingen.

Kolommen selecteren en exporteren in de zoekfunctie

Al deze gegevens zijn aanwezig als men de resultaten exporteert naar een excel file (knop 'Exporteren' boven de tabel).

Detailpagina van een toelating

Op de detailpagina van een toelating vindt u alle informatie over het toegelaten product. De toelatingsakte (pdf) is nu beschikbaar in 3 talen: Frans, Nederlands en Engels. De taal van de gedownloade pdf komt nu overeen met de taal waarin u de informatie op de website raadpleegt. U kan dus eenvoudig van taal veranderen om andere taalversies van de akte te downloaden.

Een andere belangrijke verandering is de beschikbaarheid van de historiek van de toelatingsaktes. Alle wijzigingen aan een toelating die sinds 01/12/2020 werden doorgevoerd, blijven raadpleegbaar via deze historiek.

Voor toelatingen die geldig waren op 1/1/2019 of later blijft de historiek ook beschikbaar wanneer de toelating ingetrokken wordt. De toegelaten gebruiken en de classificatie van het product zijn na intrekking niet meer zichtbaar.

Noodtoelatingen

De tijdelijke noodtoelatingen (of 120 dagen toelatingen) zijn om technische redenen voorlopig niet opgenomen in de zoekfunctie. Voorlopig kan u ze dus hier raadplegen.