Instructies voor de vernieuwing onder Verordening (EG) Nr 1107/2009

Hieronder vindt u een lijst van de instructies voor de her-erkenning van werkzame stoffen onder Verordening (EG) Nr 1107/2009 (zie ook instructies onder Richtlijn 91/414/EEG).

Documenten: 
1-MCP - instructies Art. 43 2,4-D - instructies Art. 43 2,4-DB - instructies Art. 43 abamectine - instructies AIR3 acetamiprid - instructies Art. 43 acibenzolar-S-methyl - instructies Art. 43 Akanthomyces muscarius strain Ve6 - instructies Art. 43 alpha-cypermethrin - instructies Art. 43 Ampelomyces quisqualis strain AQ10 - instructies Art. 43 bentazon - instructies Art. 43 benzoezuur - instructies Art. 43 carfentrazon-ethyl - instructies Art. 43 Clonostachys rosea strain J1446 - instructies Art. 43 Coniothyrium minitans Strain CON/M/91-08 (DSM 9660) - instructies Art. 43 clopyralid - instructies Art. 43 cyazofamid - instructies Art. 43 cypermethrin - instructies Art. 43 dimethenamid-P - instructies Art. 43 esfenvaleraat - instructies Art. 43 ethofumesaat - instructies Art. 43 etoxazole - instructies Art. 43 fenhexamide - instructies Art. 43 florasulam - instructies Art. 43 flumioxazin - instructies Art. 43 foramsulfuron - instructies Art. 43 ijzerfosfaat - instructies Art. 43 imazamox - instructies Art. 43 iodosulfuron - instructies Art. 43 isoxaflutol - instructies Art. 43 kaliumwaterstofcarbonaat - instructies Art. 43 kiezelgoer - instructies Art. 43 knoflookextract - instructies Art. 43 koperverbindingen - instructies Art. 43 laminarine - instructies Art. 43 lambda-cyhalothrin - instructies Art. 43 mesosulfuron - instructies Art. 43 metalaxyl-M- instructies Art. 43 Metarhizium brunneum strain MA 43 - instructies Art. 43 methoxyfenozide - instructies Art. 43 metsulfuron-methyl - instructues Art. 43 onvertakte vlinderferomonen (SCLPs) - instructies Art. 43 picolinafen - instructies Art. 43 propyzamide - instructies Art. 43 propoxycarbazone - instructies Art. 43 Pseudomonas chlororaphis strans MA342 - instructies Art. 43 pyraflufen-ethyl - instructies Art. 43 Pythium oligandum M1 - instructies Art. 43 pyriproxyfen - instructies Art. 43 schapenvet - instructies Art. 43 silthiofam - instructies Art. 43 Streptomyces strain K61 - instructies Art. 43 sulfosulfuron - instructies Art. 43 tolclofos-methyl - instructies Art. 43 tribenuron - instructies Art. 43 trifloxystrobine - instructies Art. 43 zoxamide - instructies Art. 43