Handleidingen - Fytolicentie

Deze gids bevat alle informatie over de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen en over de administratieve regels in het kader van de fytolicentie.

Deze folder bevat informatie over het volgen van vormingsactiviteiten en de verlenging van uw fytolicentie.

Vakorganisaties, verkooppunten, e.a. kunnen gedrukte folders aanvragen via dit formulier.

Diploma's, getuigschriften en attesten die gelden voor een aanvraag van een fytolicentie.

Algemeen overzicht van de toegelaten activiteiten per fytolicentie.