MRL aanvragen

In het kader van een aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel voor een bepaald gebruik kan het nodig zijn dat ofwel een nieuwe MRL moet worden vastgesteld (bv. toepassing in een bijkomende teelt), ofwel een bestaande MRL moet worden gewijzigd/verhoogd (bv. toepassing aan een hogere dosis).

Meer informatie ›