Invoertolerantie aanvragen

Wat de aanvragen voor het vaststellen van invoertoleranties betreft (aanvragen die per definitie niet verbonden zijn aan een toelating van een gewasbeschermingsmiddel), zal België deze aanvragen onderzoeken wanneer het gaat om een werkzame stof waarvoor België werd aangewezen als rapporterende lidstaat (RMS).

België zou uitzonderlijk kunnen uitgenodigd worden aanvragen tot invoertoleranties te evalueren voor werkzame stoffen waarvoor geen rapporterende lidstaat werd aangewezen. De procedure is gelijklopend met de procedure voor het vaststellen van een MRL. Meer informatie ›