Werkzaamheid

De evaluatie van de biologische werkzaamheid heeft als doel om na te gaan in welk opzicht en in welke mate het preparaat betere resultaten geeft dan, in voorkomend geval, geschikte referentiemiddelen en in vergelijking met eventuele schadedrempels, en om de gebruiksvoorwaarden te bepalen.

De volgende punten worden tijdens deze evaluatie in rekening gebracht:

  • De mogelijkheid dat het bestreden organisme schadelijk is in agrarische, fytosanitaire en milieuomstandigheden (met inbegrip van het klimaat) in het gebied waarvoor de toepassing wordt voorgesteld.
  • De mogelijkheid tot aanzienlijke schade, verliezen of ongemakken in het gebied waarvoor de toepassing wordt voorgesteld als het gewasbeschermingsmiddel er niet wordt gebruikt.
  • De werkzaamheid van het gewasbeschermingsmiddel moet getest worden conform de richtlijnen van de Organisatie voor de bescherming van planten in Europa en het Middellandse Zeegebied (OEPP). Op deze website bevinden zich ook diverse aanbevelingen over de voorbereiding van de dossiers, de zonale beoordeling, de mogelijkheden voor extrapolatie, …
  • De werking van het gewasbeschermingsmiddel onder een reeks agrarische, fytosanitaire en milieuomstandigheden (met inbegrip van het klimaat) die zich in de praktijk waarschijnlijk zullen voordoen in het gebied waarvoor de toepassing wordt voorgesteld. De mogelijkheid tot integratie in de geïntegreerde bestrijding moet ook in de evaluatie worden geïntegreerd.
  • De nadelige effecten op het behandelde gewas na toepassing van het gewasbeschermingsmiddel volgens de voorgestelde gebruiksvoorwaarden in vergelijking, voor zover relevant, met een of meer geschikte referentiemiddelen, indien deze bestaan, en/of een onbehandeld controlegewas.
  • De nadelige effecten op volggewassen, wanneer werkzame stoffen of belangrijke metabolieten en afbraak- en reactieproducten ervan in significante mate in de bodem en/of in of op plantaardige stoffen aanwezig blijven na toepassing van het gewasbeschermingsmiddel.
  • Als in de etikettering wordt aanbevolen om het gewasbeschermingsmiddel samen met andere gewasbeschermingsmiddelen en/of met hulpstoffen als tankmengsel te gebruiken, is een  evaluatie van de mengsels vereist wat betreft de werking en de omvang van de nadelige effecten op het behandelde gewas.