Gedrag in het leefmilieu

De gids ‘Guidance on the technical requirements for the section Fate and Behaviour in the Environment’ is bedoeld als hulpmiddel voor de aanvragers van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel in België. Dit document geeft praktische aanbevelingen voor de risico-evaluatie inzake verspreiding en gedrag in het leefmilieu. De gids verwijst naar de relevante wetgeving en richtsnoeren, geeft aanwijzingen voor het opstellen van de zonale aanvraagdossiers en verduidelijkt de nationale aanpak voor België. De gids vervangt in geen geval de geldende wetgeving.