Ecotoxicologie

Het ecotoxicologische dossier voor een gewasbeschermingsmiddel dient te bestaan uit studies en een risico-evaluatie voor niet-doelwitorganismen. Onder niet-doelwitorganismen worden volgende groepen organismen verstaan:

  • Gewervelde landdieren
  • In het water levende organismen
  • Bijen
  • Andere geleedpotigen dan bijen
  • Regenwormen en andere bodemmacro-organismen van niet-doelsoorten
  • Bodemmicro-organismen van niet-doelsoorten
  • Niet tot doelsoorten behorende hogere landplanten

De gids voor ecotoxicologie geeft een gedetailleerde overzicht van de gegevensvereisten en de uit te voeren risico-evaluaties voor het gedeelte ecotoxicologie. Dit vervangt echter in geen geval de geldende wettelijke gegevensvereisten.