Belgische nationale vereisten

In het zonale systeem op basis van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 wordt één core dossier opgesteld per zone. De mogelijkheid bestaat echter om bijkomende nationale vereisten op te leggen per lidstaat. Op deze manier wordt rekening gehouden met lidstaat-specifieke bezorgdheden. De nationale vereisten per lidstaat kunnen hier geraadpleegd worden.

Een aantal documenten met Belgische nationale vereisten:

De gegevens voor deze nationale vereisten moeten aanwezig zijn in het aanvraagdossier voor gewasbeschermingsmiddelen. Ze worden toegevoegd aan het core dossier via een nationaal addendum.