Belgische nationale vereisten

In het zonale systeem op basis van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 wordt één core dossier opgesteld per zone. De mogelijkheid bestaat echter om bijkomende nationale vereisten op te leggen per lidstaat. Op deze manier wordt rekening gehouden met lidstaat-specifieke bezorgdheden. De nationale vereisten per lidstaat kunnen hier geraadpleegd worden.

Een aantal documenten met Belgische nationale vereisten:

De gegevens voor deze nationale vereisten moeten aanwezig zijn in het aanvraagdossier voor gewasbeschermingsmiddelen. Ze worden toegevoegd aan het core dossier via een nationaal addendum.

Comparative assessment

Comparative assessment is een vereiste voor bepaalde gewasbeschermingsmiddelen onder de EU Verordening 1107/2009. Een gids beschrijft hoe onze dienst comparative assessment en vervanging van bepaalde werkzame stoffen behandelt.