Interpretatie van aardappelen

Aardappelen

 • consumptieaardappelen (primeur- en bewaaraardappelen)
 • behandeling van de teelt vanaf het planten tot aan de oogst van de aardappelen
 • het gaat hier om de bestrijding van bijvoorbeeld bladluizen, aardappelziekte, aaltjes en coloradokevers

Aardappelpootgoedteelt

 • aardappelen die gekweekt worden om als pootgoed te gebruiken
 • behandeling van de teelt vanaf het planten tot aan de oogst van de pootaardappelen
 • het gaat hier om de bestrijding van bijvoorbeeld bladluizen, aardappelziekte, aaltjes en coloradokevers
 • bovenmaats pootgoed mag verkocht worden voor consumptie

Aardappelpootgoed

 • aardappelen bestemd om te poten en waarvan de oogst zowel consumptieaardappelen als nieuw pootgoed kan zijn
 • behandeling kan zowel vóór als tijdens het planten worden uitgevoerd (maar de dosis wordt uitgedrukt in kg/ton aardappelen en dus niet kg/ha)
 • het gaat hier om de bestrijding van schimmelziekten zoals bijvoorbeeld droogrot, gangreen en lakschurft
 • pootgoed kan eventueel verkocht worden voor consumptie voordat de behandeling plaatsgevonden heeft

Aardappelen (na-oogst)

 • behandeling van consumptieaardappelen tussen het moment van de oogst en het begin van de primaire transformatie
 • de bedoeling is de kieming van de geoogste aardappelen te remmen