Gebruik in onbeteelde terreinen en waters

Verharde permanent onbeteelde terreinen

Herbiciden toegelaten voor gebruik op ‘verharde permanent onbeteelde terreinen’ kunnen gebruikt worden op oppervlakken die op een of andere wijze verhard zijn zoals voetpaden, terrassen, opritten, verharde bermen, … Veel voorkomende types van verhardingen zijn klinkers, tegels, asfalt, beton, kasseien, grind en kiezelstenen.

In deze gevallen is het risico op afspoeling door gewasbeschermingsmiddelen naar riolen en oppervlaktewater hoog.

Opmerking: De gebruiker moet daarenboven de lokale (gemeentelijke of gewestelijke) regelgeving in verband met onkruidbestrijding op openbare en/of verharde terreinen respecteren.

Spoorwegen

Het gebruik van herbiciden in spoorwegen wordt als een apart type toepassing vermeld op de toelatingsakte, en valt dus niet onder ‘verharde permanent onbeteelde terreinen’.

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Herbiciden toegelaten voor gebruik op ‘niet verharde permanent onbeteelde terreinen’ kunnen gebruikt worden op onverharde terreinen (zoals industrieterreinen, onbestemde terreinen, …) die op korte termijn (6 - 12 maanden) niet voor landbouwdoeleinden, voor zaaien of voor beplanting zullen gebruikt worden.

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

Herbiciden toegelaten op ‘tijdelijk onbeteelde landbouwgronden’ kunnen gebruikt worden op beteelbare terreinen waarop tijdelijk (< 6 maanden) geen gewas wordt geteeld. Dit is bijvoorbeeld voor de behandeling van stoppels, braakland (incl. groenbemesters), onkruidbestrijding voor zaai,…

Het doodspuiten van de graszode alvorens het grasveld aan te leggen of te vernieuwen valt op de toelatingsakte niet onder de toepassing ‘tijdelijk onbeteelde landbouwgronden’ maar onder de toepassingen ‘grasland-weiland’, ‘gazons en grasvelden (behalve golfterreinen)’ of ‘golfterreinen’.

Waters

Er zijn in België geen gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in waters.