Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in mengteelten

Basis

Een teelt mag slechts behandeld worden met een middel dat erkend is in die teelt.

Opslag

Indien er opslag van een gewas is in een volgende teelt, dan wordt de opslag beschouwd als ‘onkruid’ en mag er behandeld worden met een middel, meestal een herbicide, erkend in de aanwezige teelt.

Mengteelten

1. Meerdere teelten die gemengd geteeld worden en waar het de bedoeling is ze alle te oogsten of te begrazen.

Er mag slechts behandeld worden met een middel dat erkend is in alle teelten en waarvan de toepassingsstadia overeenkomen. Als dosis moet de laagste dosis genomen worden en de meest strikte risicobeperkende maatregelen moeten in acht genomen worden.

2. Teelten die gemengd geteeld worden en waar het niet de bedoeling is ze alle te oogsten of te begrazen.

Er mag slechts behandeld worden met een middel dat erkend is in alle geoogste of begraasde teelten, voor zover de toepassingsstadia overeenkomen. Als dosis moet de laagste dosis genomen worden en de meest strikte risicobeperkende maatregelen moeten in acht genomen worden.

De onderteelten moeten ter plaatse blijven en mogen daarenboven niet begraasd worden (ook niet in het volgende jaar). De onderteelten kunnen niet met gewasbeschermingsmiddelen behandeld worden voor een ziekte specifiek in deze teelt(en), behalve als het middel toegelaten is in alle teelten en dan met respect voor de toepassingsstadia, de dosis en de meest strikte risicobeperkende maatregelen. Een onderteelt kan wel beschouwd worden als een ‘onkruid’ in de hoofdteelt en kan eventueel met een herbicide dat erkend is in de hoofdteelt vernietigd worden.

Strokenteelt/combinatieteelt

Het gaat hier om twee of meerdere gewassen die in alternerende stroken geteeld worden en waar het de bedoeling is deze te oogsten of als groenbedekker/bron van nuttigen te gebruiken.

  1. Indien in stroken behandeld wordt, kunnen de teelten als afzonderlijke gewassen beschouwd worden en mag er behandeld worden met middelen die in de teelt die behandeld wordt toegelaten zijn voor zover de andere teelt niet geraakt worden.
  2. Indien over de gewassen heen behandeld wordt, moet het middel toegelaten zijn in alle teelten (zie mengteelten).