Kleine teelten en toepassingen

Kleine teelten

De kleine teelten hebben een aantal specifieke kenmerken:

  • ze zijn heel divers (van kruiden tot sierteelten)
  • ze hebben een hoge toegevoegde waarde
  • ze worden geteeld op een beperkte oppervlakte
  • er zijn relatief weinig gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in deze teelten

Voorbeelden van kleine teelten zijn onder andere sierplanten, bieslook, frambozen.

De volledige lijst van kleine teelten vindt u hier.

Kleine toepassingen

Naast kleine teelten bestaan er ook ‘kleine toepassingen’, het gaat dan om een toepassing van een gewasbeschermingsmiddel in een ‘grote’ teelt voor de bestrijding van een plaag of ziekte die slechts sporadisch voorkomt. Of een toepassing onder deze noemer valt, wordt geval per geval beoordeeld door het Erkenningscomité.

Kleine toepassingen die reeds door het Comité aanvaard werden:

  • bestrijding van bacterievuur (Erwinia amylovora) in appel en peer