Een derdenuitbreiding aanvragen

In de wetgeving werd voorzien dat ‘derden’ een aanvraag kunnen indienen om een toelating te bekomen voor gebruik van een al toegelaten gewasbeschermingsmiddel in een ‘kleine teelt’.

Derden zijn officiële, wetenschappelijke of voorlichtende instanties die zich bezighouden met landbouwactiviteiten, beroepsgebruikers of hun organisaties. Zij kunnen een aanvraag indienen om de uitbreiding te bekomen van een reeds toegelaten gewasbeschermingsmiddel in een bijkomende teelt.

De teelt waarvoor de uitbreiding gevraagd wordt moet een ‘kleine toepassing’ zijn.

In België is de overheid ook zelf actief om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze teelten te optimaliseren. Meer hierover vindt u onder aanpak in België.

Procedure

De aanvrager moet de nodige werkzaamheids- en residugegevens leveren om zijn aanvraag te ondersteunen.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

De aanvragen worden voorgelegd aan het Erkenningscomité, dat zal oordelen over het al dan niet afleveren van de toelating.

De aanvraag wordt behandeld in parallel naast de gewone aanvragen.

Verantwoordelijkheid

Eens een door derden aangevraagde uitbreiding is goedgekeurd, wordt een aangepaste toelatingsakte gestuurd aan de toelatingshouder met de vraag om de toelating op te nemen op het etiket.

  • Indien de toelatingshouder weigert de uitbreiding op het etiket te zetten dan wordt de uitbreiding alleen gepubliceerd op deze website. De uitbreiding blijft dan geldig maar de toepasser moet de verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling, niet de toelatingshouder.
  • Indien de toelatingshouder de uitbreiding op het etiket zet, dan kan hij zelf beslissen of hij al dan niet de verantwoordelijk op zich neemt. Dit moet duidelijk op het etiket vermeld worden.