Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Indien nieuwe residustudies moeten uitgevoerd worden dan kan de financiering ervan gevraagd worden aan de Raad van het Begrotingsfonds.

  • Indien er geen budget is voor alle voorgelegde studies dan wordt de prioriteitenlijst van de werkgroepen gevolgd voor financiering.
  • Er wordt geen financiering gegeven als het Erkenningscomité niet eerst zijn akkoord gegeven heeft over de werkzaamheid van het middel in de gevraagde teelt. De werkzaamheidsgegevens die hiervoor nodig zijn worden in principe door de sector zelf aangeleverd.
  • Voor sierteelten kan de financiering van werkzaamheidsstudies gevraagd worden.

De Raad van het Begrotingsfonds geeft advies over het al dan niet toekennen van financiering. De Minister die Volksgezondheid onder zijn of haar bevoegdheid heeft, neemt de finale beslissing.

Onze dienst volgt de proeven op en vraagt de uitbreiding van de toelating aan zodra het proefverslag ter beschikking is.