Aanpak in België

Het tekort aan toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten wordt in België behandeld in 4 werkgroepen:

  1. Sierteelt
  2. Fruitteelt
  3. Groenteteelt onder bescherming
  4. Groenteteelt in open lucht

Binnen elke groep zitten vertegenwoordigers van de telers, onderzoeksinstellingen, veilingen en overheid. Elk van deze groepen vergadert minimaal 1 maal per jaar. Tijdens de vergaderingen worden alle teelten overlopen en de problemen en eventuele oplossingen opgelijst. Op het einde van elke vergadering wordt een prioriteitenlijst gemaakt. Deze prioriteitenlijst wordt gebruikt om uitbreidingen van bestaande toelatingen aan te vragen.

Uitbreidingen kunnen gegeven worden op basis van:

  • wederzijdse erkenning
  • studies die bij de toelatingshouder aanwezig zijn
  • uitwisseling van gegevens met andere landen
  • na genereren van nieuwe data of een combinatie van alle voorgaande

Voor alle opgelijste problemen wordt nagegaan of er een oplossing kan gevonden worden via een van bovenstaande mogelijkheden, te beginnen met de eerste prioriteit.

Het is natuurlijk ook mogelijk om derdenuitbreidingen te vragen voor teelten die niet aan bod komen in de werkgroepen zoals hop, tabak en spelt. Hiervoor kunnen diegenen die de aanvraag wensen in te dienen contact opnemen met de overheid die hen met raad en daad zal bijstaan.
Om derden te helpen kunnen bepaalde studies gefinancierd worden door het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Ook op EU vlak worden acties ondernomen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten te optimaliseren.