In eigen tuin

Wie gewasbeschermingsmiddelen wenst toe te passen in eigen huis of tuin, mag dit enkel doen met gewasbeschermingsmiddelen die toegelaten zijn voor niet-professioneel gebruik (ook wel eens ‘amateurgebruik’ genoemd). Deze kan men herkennen aan het toelatingsnummer dat eindigt op G/B. ‘G’ staat voor garden en de ‘B’ voor België. Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik, waarvan het toelatingsnummer eindigt op P/B (‘P’ = professioneel), mogen enkel gebruikt worden door professionele gebruikers.

De lijst van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen kan u hier raadplegen. Na een opzoeking kan u filteren op amateurgebruikers. Zo krijgt u enkel middelen te zien die u als niet-professioneel mag toepassen.

Voor de bestrijding van specifieke vijanden heeft het Federale Reductieprogramma voor Pesticiden en Biociden brochures uitgebracht:

Verwerken van spuitresten

Een studie van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent heeft onlangs aangetoond dan 30% van de gebruikers het spoelwater van spuittoestellen in de riolering loost. Dit is uiteraard slechte praktijk en leidt op termijn tot productresten in de omgeving. Dit veroorzaakt schade aan het ecologische evenwicht van onze rivieren en een nadelig effect op de menselijke gezondheid. Het wordt daarom aanbevolen om voor het spoelen van de verpakking en spuittoestellen de volgende procedure te gebruiken:

  • spoel met tien keer zoveel water zodat geen resten middel overblijven in het spuittoestel of verpakking;
  • verspreid het spoelwater op een ondergrond met gras (behalve in het geval van een herbicide) of een oppervlak bedekt met schors of mulch;
  • spoel drie keer om alle resten te verwijderen.

Particulieren kunnen met hun lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen terecht bij de plaatselijke containerparken.
Verpakkingen van professionele gewasbeschermingsmiddelen worden apart ingezameld. Over het inzamelen van lege verpakkingen (regionaal) vindt u meer informatie op de website AgriRecover (vroeger PhytofarRecover).