Formulieren

Aanvragen voor een toelating van een gewasbeschermingsmiddel moeten sinds oktober 2010 gebeuren vergezeld met een ingevuld draft Registration report voor elke zonale aanvraag (nieuwe toela

Formulier om beoogde zonale aanvragen onder Verordening (EG) Nr. 1107/2009 te melden

Een aanvraagformulier om de procedure van comparative assessment te ondersteunen in België is voorzien in

Hieronder vindt u het formulier, de overzichtstabel met de punten en meer informatie over de aangifte van de jaarlijkse bijdrage