Waar kan ik biomeststoffen vinden?

Echte biomeststoffen of bodemverbeteraars bestaan er eigenlijk niet. Meststoffen/bodemverbeteraars kunnen voortkomen uit een gesteente/andere natuurlijke herkomst, uit een syntheseproces, uit de recyclage van anorganische afvalstoffen of uit de recyclage van dierlijke of plantaardige organische afvalstoffen. In de meststoffensector wordt het verschil dan ook meestal bepaald door de oorsprong van de producten. Zo worden er veelal twee categorieën onderscheiden: de anorganische (of minerale) meststoffen/bodemverbeteraars en de organische meststoffen/bodemverbeteraars.

Bepaalde meststoffen kunnen in de biologische landbouw worden gebruikt of dragen een Ecolabel:

  • De Europese Verordening nr. 889/2008 geeft onder bijlage 1 een lijst van producten die mogen worden gebruikt in de biologische teelt. In deze Verordening wordt tevens bepaald dat de doses meststoffen moeten worden beperkt tot het strikt noodzakelijke (artikel 3).
  • Bepaalde producten dragen het Europese ecolabel omdat ze bepaalde voorwaarden naleven. Voor meer informatie ter zake kunt u terecht op www.ecolabel.be.

Het gebruik van producten uit gerecycleerd afval wordt beschouwd als een ecologisch verantwoorde daad.