Bestaat er een Europese wetgeving voor organische meststoffen, organische bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten?

Er bestaat geen Europese wetgeving rond het op de markt brengen van organische meststoffen, organische bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen is slechts geldig voor bepaalde anorganische meststoffen. Iedere lidstaat heeft zijn eigen regelgeving wat betreft organische meststoffen, organische bodemverbeterende middelen en organische teeltsubstraten.

Om te mogen worden ingevoerd moet het product vermeld staan op de lijst van Bijlage I van het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, of er moet een ontheffing voor worden aangevraagd.

Om te worden uitgevoerd moet elk product voldoen aan de wetgeving van het land van bestemming. Hierbij wordt opgemerkt dat bepaalde anorganische meststoffen eveneens op nationaal niveau zijn gereglementeerd.

Er zijn discussies gaande over een toekomstige harmonisatie binnen de Europese Unie van de wetgeving voor meststoffen (minerale en organische), bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en biostimulanten. Indien u meer informatie wenst over de stand van zaken van deze besprekingen, kan u contact opnemen met de onze dienst.