Zijn gewasbeschermingsmiddelen die via internet te koop worden aangeboden gelijkwaardig aan de producten die ik in de winkel vind?

Ongeacht of een gewasbeschermingsmiddel via internet of in een winkel wordt verkocht, moet het een voorafgaande toelating van de overheid krijgen. Het toelatingsnummer moet op de verpakking worden vermeld. Hier kunt u nagaan welke producten in ons land zijn toegelaten.

In principe zijn producten die via internet of in de winkel worden verkocht dus evenwaardig. Zoals altijd moet u alert zijn voor fraude en namaak bij verkoop via internet.