Zijn biopesticiden effectief onschadelijk voor mens, dier en leefmilieu?

'Natuurlijk' is geen synoniem voor onschadelijk. Bepaalde planten zijn zonder twijfel giftig voor mens en dier, denk maar aan de taxusstruik, de blauweregen, groene aardappelen enzovoort.

Hetzelfde principe geldt voor de biopesticiden. Zelfs als die uitsluitend uit natuurlijke stoffen zijn samengesteld, zijn ze werkzaam tegen bepaalde plagen, ziekten of ongewenste plantengroei, en dus op zijn minst schadelijk voor deze organismen.

Sommige werkzame stoffen van natuurlijke oorsprong zijn zelfs heel giftig. Andere hebben dan weer een zekere mate van ongewenste toxiciteit voor dieren, zoals bijen of huisdieren.

Om het risico voor de gezondheid van mens, dier en milieu te beperken, zijn gewasbeschermingsmiddelen onderworpen aan specifieke gebruiksvoorwaarden. Het is dus absoluut noodzakelijk om, zeker bij het eerste gebruik, de vermeldingen op de verpakking van het product te lezen: toegelaten gebruik, gebruiksdosis, voorzorgsmaatregelen, enzovoort. Voor meer informatie, bekijk de brochure ‘Lees het etiket!’.

Aangezien geen enkel biopesticide zonder gevaar is, mag de vermelding ‘onschadelijk voor…’ niet op het etiket worden gebruikt. Als u dit toch opmerkt, kunt u een klacht indienen.