Welke verplichtingen gelden er voor het verkopen van gewasbeschermingsmiddelen via het internet?

Verkopers die gewasbeschermingsmiddelen aanbieden via het internet moeten voldoen aan alle fytolicentieverplichtingen voor de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen (zie Gids fytolicentie – deel 4: Distributie en voorlichting). Daarnaast moeten de gewasbeschermingsmiddelen die worden aangeboden voor verkoop wel degelijk toegelaten zijn in België en de gegeven informatie moet overeenstemmen met de toelatingsakte van het middel. De toelatingsakte kan worden geraadpleegd via toelatingen raadplegen.

Voor de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik via het internet wordt er vanuit het reductieprogramma verplicht om een specifiek logo met bijhorende link naar meer informatie op de website te vermelden. Dit is niet verplicht voor verkoop van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.info-pesticide.be.