Wat is het verschil tussen gewasbeschermingsmiddelen en biociden?

De term ‘pesticiden’ is eigenlijk de verzamelnaam voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden zijn preparaten die bedoeld zijn om schadelijke organismen onschadelijk te maken, te vernietigen of te verjagen.

Gewasbeschermingsmiddelen worden – zoals de naam zegt – gebruikt om gewassen en andere planten te beschermen. Het kan gaan om herbiciden of onkruidverdelgers, fungiciden die werkzaam zijn tegen schimmelziekten, of insecticiden tegen plaaginsecten.

De andere pesticiden zijn biociden, maar sommige bestrijdingsmiddelen zijn erkend als gewasbeschermingsmiddel én als biocide.