Mogen er naast mijn tuin pesticiden worden gebruikt?

Landbouwers mogen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, indien het wettelijk toegelaten producten zijn en indien ze zich houden aan de correcte dosissen, frequenties van behandeling en goede landbouwpraktijken. Ze moeten het middel zo gebruiken dat aangrenzende percelen, of zelfs delen ervan, niet mee worden bespoten.

Een landbouwer of loonsproeier moet er zorg voor dragen dat een bespuiting alleen gebeurt, indien er geen contaminatie mogelijk is van de aangrenzende percelen, inbegrepen tuinen, en omstaanders of voorbijrijdende of –wandelende personen. Een normale bespuiting, met de correcte producten en aan een normale frequentie, moet veilig zijn voor toepasser, omstaander én omwonenden.