Ik heb een fytolicentie en ben ook actief in het buitenland. Heb ik naast mijn fytolicentie ook een buitenlandse licentie nodig?

Werken in Nederland:

Een Nederlands vakbekwaamheidsbewijs (‘spuitlicentie’) kan worden aangevraagd op basis van een Belgische fytolicentie. Het Nederlandse loket is te raadplegen via www.erkenningen.nl.

Werken in Frankrijk:

Frankrijk aanvaardt de overeenkomstige Belgische fytolicenties. Een Franse 'Certiphyto' is dus niet vereist indien men over de overeenkomstige Belgische fytolicentie beschikt (zie deze lijst; p. 10), waarbij een Belgische fytolicentie P3 (Distributie/Voorlichting) ook wordt aanvaard voor alle types van de Certiphyto.

Ter info: het Franse loket is te raadplegen via https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31192.