Bescherming van de bijen

In de context van de teloorgang van de bijen en de bestuivers in het algemeen, dienen we bijzondere aandacht te besteden aan de mogelijke of reële impact van gewasbeschermingsmiddelen. Door de toepassing van de reglementaire bepalingen, het overleg met de belanghebbenden en de organisatie van de opvolging van de blootstelling van de bijen, zijn de federale autoriteiten steeds in de weer om de impact van de producten op de bijen te beletten of te beperken. Zij zorgen er ook voor dat alle beschermingsmaatregelen die ze ondernemen ook worden meegedeeld.

In 2013 hebben de federale overheden een studie besteld bij de Universiteit Gent om te helpen bij de evaluatie van het ontwerp van richtsnoer met betrekking tot de bescherming van bestuivers voorgesteld door het EFSA (European Food Safety Agency).

Het verslag van de studie is hierna beschikbaar.