Nadenken/Ontwikkelen

Het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen realiseert talloze acties om het denkwerk op gang te brengen omtrent zeer complexe onderwerpen. Deze werkzaamheden, die worden gestart met specialisten, zijn vaak de eerste fase op weg naar concrete realisaties.

Dit heeft tot op heden geleid tot de volgende resultaten:

  • Afhankelijkheid van pesticiden: een studie bestemd voor risicobeheerders om het begrip te verduidelijken om er gebruik van te kunnen maken als middel tot risicovermindering.
  • Workshop Risico-indicatoren: een conferentie voor experten en risicobeheerders waarmee een hele reeks studies over de indicatoren afgesloten werden en waarmee ook de resultaten verspreid werden.
  • Communicatiestrategieën: een studie voor risicobeheerders die de communicatiecampagnes analyseert die betrekking hebben op de risicovermindering in verband met het gebruik van pesticiden; deze studie belicht ook de voor het grote publiek interessantste thema's.
  • Bescherming van de bijen: een studie van het richtsnoer dat in 2013 werd voorgesteld door het EFSA voor de evaluatie van de risico's van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor bestuivers.
  • PRIBEL-risico-indicatoren: studies die het federale plan een instrument willen aanreiken voor de evaluatie van de risico's naar aanleiding van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Puntvervuiling bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: een studie voor risicobeheerders om het belang te evalueren van de oplossingen die toegepast moeten worden om de milieuverontreiniging te beperken bij de manipulatie van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Blootstelling van omwonenden: een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de toepassing van de beschermingsmaatregelen voor mensen die in de buurt van de velden wonen die werden behandeld met gewasbeschermingsmiddelen.
  • Chronische intoxicatie: opstelling van een actieplan om de chronische intoxicatie op te volgen van gevoelige bevolkingsgroepen.