Intrekking van de toelatingen op basis van S-metolachloor

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van S-metolachloor worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-vlak:

 • CAMIX (1044P/B)
 • CODAL (1061P/B)
 • DUAL GOLD (9244P/B)
 • EFICA 960 EC (1071P/B)
 • GARDO GOLD (9438P/B)
 • GARDOPRIM (1009P/B)
 • LECAR (9777P/B)
 • PRIMAGRAM GOLD (9598P/B)
 • DELUGE EXTRA (1122P/B)
 • ETERNITY (2825P/B)
 • METALLICA (1120P/B)
 • LECAR (2537P/P)
 • S-METOLACHLOR 960 (1382P/P)

De intrekkingsdatum is 23/07/2024.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 23/04/2024.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 23/05/2024.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 23/07/2024.

Share this page