Vrijwillige intrekking van de vergunning van ATTA-ZINAM

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel ATTA-ZINAM (1254P/P –500 g/l fluazinam) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2025.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder waren toegelaten tot en met 31/12/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn nog toegelaten tot en met 30/06/2024.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 30/06/2025.

Share this page