Verduidelijking van de indeling van producten op basis van fosfonaat

Elk product dat fosfonaat bevat, valt onder het toepassingsgebied van Verordening 1107/2009 inzake gewasbeschermingsmiddelen. Een meststof die fosfonaat bevat, wordt beschouwd als niet-conform met de Verordening EG 2003/2003 en het koninklijk besluit van 28/01/2013 inzake meststoffen.

Het gebruik van meststoffen die fosfonaat bevatten kan leiden tot de aanwezigheid van residuen die de maximale residulimieten overschrijden.

Hier vindt u meer informatie over de indeling van producten die kunnen leiden tot de aanwezigheid van het fosfonaat-ion in planten.

Share this page