De PFAS in gewasbeschermingsmiddelen zijn niet zorgwekkend

In de pers kwam meermaals aan bod dat ook gewasbeschermingsmiddelen PFAS kunnen bevatten. Dat klopt omdat PFAS een zeer ruim begrip is. De zorgwekkende PFAS zijn evenwel niet aanwezig in gewasbeschermingsmiddelen.

Dat verschil wordt nader toegelicht in deze FAQ.

Teile diese Seite