Publicatie van de samenvattingen van de emissiereductieplannen voor aclonifen en dimethenamid-P

In 2019 werd een charter opgesteld om de concentraties van problematische gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te verminderen. Dit charter voorziet in de uitwerking van emissiereductieplannen voor die problematische werkzame stoffen. Intussen werden emissiereductieplannen uitgewerkt voor de werkzame stoffen aclonifen en dimethenamid-P.

Om een goed resultaat te bekomen en het gebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen op lange termijn te kunnen behouden, wordt gerekend op de medewerking van alle betrokken toelatingshouders, handelaars, voorlichters en gebruikers.

Teile diese Seite