Product op basis van waterstofperoxide tijdelijk toegelaten tegen virussen en viroïden in lege kassen/lege serres en op gereedschap gebruikt in land- en tuinbouw

Het gewasbeschermingsmiddel HUWA-SAN TR-50 is toegelaten voor gebruik tegen virussen en viroïden in lege kassen en op gereedschap gebruikt in land- en tuinbouw vanaf 05/09/2023 tot en met 31/12/2023.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Teile diese Seite