Gewasbeschermingsmiddelen

Nieuws

18/10/2017

Het middel APRON is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) in zaaizaad van suikerbieten voor een termijn van 120 dagen, vanaf 15/11/2017 tot en met 14/03/2018.

04/10/2017

Naar aanleiding van berichten in de pers als zou de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) in haar Conclusie over glyfosaat hele stukken tekst uit het dossier van de producenten hebben gekopieerd, werd de analyse van onze dienst vervolledigd. Onze vaststelling luidt: de EFSA Conclusie bevat geen enkele passage die werd gekopieerd uit het dossier van de producenten.

03/10/2017

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel TRIGARD (8198P/B, 100 g/l cyromazin) in veldsla (open lucht) werd ingetrokken.

02/10/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ITCAN (9664P/B) wordt niet verlengd.

20/09/2017

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen ETNA T-FREE (10101G/B), FILINI (10344P/B), KIEMVRIJ/GERMESTOP (10139G/B), NAPROGUARD (8888P/B), POLDER 1% (10140G/B), VONDOZEB WG (10227P/B) en VONDOZEB WP (10225P/B) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

19/09/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel VERIGAL D (8303P/B) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.