Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

22/08/2016

Op 26 augustus 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof tolclofos-methyl. Dit impliceert wijzigingen voor sommige gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

12/08/2016

Vanaf 16 augustus 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof pirimicarb. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2016/71 van 27 januari 2016.

12/08/2016

Vanaf 16 augustus 2016 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof prothioconazool. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2016/71 van 27 januari 2016.

12/08/2016

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van isoproturon werden aangepast. Het gebruik van deze producten wordt beperkt tot maximum 1 toepassing van 600 g isoproturon/ha/12 maanden in de lente tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden.

11/08/2016

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel OBERON (10302P/B, 240 g/l spiromesifen) in aardbeien en sierplanten werd ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

11/08/2016

Middelen op basis van ethyleen zijn toegelaten voor de rijping van tomaten vanaf 01/09/2016 voor een termijn van 120 dagen.