Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

24/07/2017

De middelen DANADIM PROGRESS, DIMISTAR PROGRESS 400 EC, DIMISTAR PROGRESS 400 EC, PERFEKTHION 400 EC, PERFEKTHION TOP en ROGOR 40 zijn toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in kersen- en kriekenbomen vanaf 01/08/2017 tot en met 28/11/2017.

17/07/2017

Er is een nieuwe brochure beschikbaar voor de professionele gebruiker waarin meer informatie wordt gegeven over de omrekening van de dosis per hectare haag voor verticale teelten.

14/07/2017

De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen is op zoek naar een expert op het vlak van gewasbescherming om het deel ‘werkzaamheid en selectiviteit’ van aanvraagdossiers te evalueren. Binnenkort wordt de aanwervingsprocedure opgestart via Selor.

14/07/2017

De vermeldingen die voorkomen op de etiketten van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen kunnen soms leiden tot verwarring over hun gebruik of over de wetgeving die van toepassing is. De dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen verduidelijkt dit punt over bordeline producten.

06/07/2017

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PROSHIELD (996P/P, 250 g/l glyfosaat en 40 g/l diflufenican) wordt ingetrokken.

05/07/2017

Het document dat de nationale aanpak voor het uitvoeren van de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen beschrijft is onderworpen aan een grondige update om een aantal punten te verduidelijken. Na akkoord van het Erkenningscomité op 27 juni 2017 werd eveneens de datum van implementatie aangepast volgens de te verwachten giftigheid voor bijen van een gewasbeschermingsmiddel, en werden een aantal overgangsmaatregelen gespecifieerd.