Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

22/02/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel MEXTRA (9695P/B, 180 g/l ioxynil, 290 g/l mecoprop-P) wordt niet verlengd.

20/02/2017

Onze dienst heeft in de context van het Federaal  Reductieprogramma voor Pesticiden (FRPP) een tweede synthese gemaakt van zijn activiteiten die verband houden met de problematiek van bijen en gewasbeschermingsmiddelen.

15/02/2017

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel FUMESAAT SC (9913P/B, 500 g/l ethofumesaat) wordt niet verlengd.

10/02/2017

De toelating van een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloorpyrifos werd met ingang van 10 februari 2017 geschorst. Voor de vloeibare producten werd ook de verkoop geschorst. Dit vanwege een mogelijk probleem voor de volksgezondheid.

02/02/2017

Op 8 november 2016 heeft het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik een nationale aanpak voor het uitvoeren van de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurd. Deze aanpak houdt in dat voor het chronisch risico voor adulte honingbijen, honingbijenlarven, hommels en solitaire bijen de risico-evaluatie zal worden uitgevoerd op basis van het EFSA guidance document voor bijen (2013).

02/02/2017

De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van bentazon in maïs ter bestrijding van knolcyperus zal vanaf 31/12/2017 niet langer toegelaten zijn.