Gewasbescherming: toelatingen raadplegen

Zoek naar toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van naam, toelatingsnummer, teelt, plaag, ...

Gewasbescherming voor de industrie

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de gegevensvereisten

Gewasbescherming voor gebruikers

Informatie voor professionelen en amateurs over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Fytolicentie

Een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Informatie over het gebruik en de toelating van meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

Reductieplan

Een federaal plan voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuws

21/11/2017

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van iprodion worden ingetrokken naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof op EU-niveau.

14/11/2017

De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen CAZOL (1152P/P) en DIFEBEL (1148P/P) worden ingetrokken.

14/11/2017

De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel CENTIUM 360 CS (8925P/B) in pompoen, asperge (onder bescherming) en rabarber (onder bescherming) werd ingetrokken.

26/10/2017

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel SUMI ALPHA (1041P/P, 25 g/l esfenvaleraat) wordt ingetrokken.

18/10/2017

Het middel APRON is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) in zaaizaad van suikerbieten voor een termijn van 120 dagen, vanaf 15/11/2017 tot en met 14/03/2018.

04/10/2017

Naar aanleiding van berichten in de pers als zou de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) in haar Conclusie over glyfosaat hele stukken tekst uit het dossier van de producenten hebben gekopieerd, werd de analyse van onze dienst vervolledigd. Onze vaststelling luidt: de EFSA Conclusie bevat geen enkele passage die werd gekopieerd uit het dossier van de producenten.